Ζεύξεις

Ένας σύνδεσμος μπορεί να περιγραφεί ως μια μηχανική συσκευή που ενώνει δύο άξονες μεταφέρει ενέργεια μεταξύ του ενός άκρου του άξονα προς αυτό που τον οδηγεί και απορροφά τα σφάλματα κατά την τοποθέτηση ή την ευθυγράμμιση των δύο αξόνων. Ως κορυφαίος κατασκευαστής συνδέσμων, η WLY προσφέρει προς πώληση διαφορετικούς τύπους μηχανικών και βιομηχανικών συνδέσμων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω και επικοινωνήστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε!

Τι είναι η σύζευξη;

Ο όρος "σύζευξη" αναφέρεται σε μια συσκευή που συνδέει δύο άξονες που περιστρέφονται κοντά στα άκρα τους. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ισχύος και επιτρέπει έναν ελαφρύ βαθμό τελικής κίνησης και απόκλισης. Αυτό είναι απαραίτητο για πολλές διαφορετικές εφαρμογές, όπως εργαλειομηχανές και κατασκευές.

Η διαδικασία της σύζευξης μπορεί να είναι πολύπλοκη διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα της σύνδεσης μεταξύ δύο πραγμάτων. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι περιλαμβάνουν την εύκαμπτη σύζευξη καθώς και την άκαμπτη σύζευξη. Υπάρχουν και άλλα είδη ζεύξης, όπως π.χ ζεύξη σιαγόνων, ζεύξη αλυσίδων, ζεύξη ελαστικών κ.λπ..

Ενώ η μηχανική σύζευξη είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα ενός ολόκληρου συστήματος, συνοδεύεται από το δικό της σύνολο κινδύνων. Τα συστήματα με άκαμπτη σύζευξη είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούν και να αλλάξουν. Επιπλέον, τυχόν αλλαγές που γίνονται σε ένα στοιχείο μπορεί να επηρεάσουν άλλα στοιχεία. Η κατασκευή ενός συστήματος με ασθενή σύζευξη μπορεί να αυξήσει την αντίστασή του στις εξωτερικές δυνάμεις.

Εύκαμπτος σύνδεσμος υψηλής ροπής

Διαφορετικοί τύποι ζεύξης προς πώληση

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συνδέσμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων άξονα, των εύκαμπτων συνδέσμων, των συνδέσμων γραναζιών, των συνδέσμων με φλάντζα και των λαστιχένιων δακτυλίων. Κάθε τύπος ζεύξης έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και εφαρμογή. Ορισμένοι τύποι συνδέσμων έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας και υψηλής ροπής, ενώ άλλοι είναι σε θέση να απορροφούν τα κρουστικά φορτία.

Τι κάνει ένας σύνδεσμος;

Ο σύνδεσμος είναι μια μηχανική συσκευή που συνδέει δύο περιστρεφόμενους άξονες. Η κύρια λειτουργία του είναι να μεταφέρει ισχύ δυναμικά και με ακρίβεια. Επιπλέον, η συσκευή προστατεύει τα γύρω εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να καταστραφούν από κραδασμούς.
Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται σε αντλίες, γεννήτριες, κινητήρες και άλλες συσκευές μετάδοσης ισχύος. Συχνά είναι εύκαμπτα και μπορούν να απορροφήσουν κραδασμούς και κακές ευθυγραμμίσεις. Αυτό βοηθά στην ελαχιστοποίηση της απώλειας ενέργειας.

Ο φθηνότερος σύνδεσμος

Χαρακτηριστικά στη Μηχανική Ζεύξη

Οι σύνδεσμοι παρέχουν οφέλη και περιορισμούς. Οι μηχανικοί σύνδεσμοι δεν αντικαθιστούν τους μηχανικούς συνδέσμους που κινούνται με γρανάζια ή οι συγκολλημένοι σύνδεσμοι. Οι μηχανικοί σύνδεσμοι μπορούν να τοποθετηθούν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

  • Μεταδίδει Δύναμη

Ένας μηχανικός σύνδεσμος ενώνει τον κινητήριο άξονα που κινείται από τον οδηγό. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν ως σύνδεσμος με τον άξονα μετάδοσης κίνησης καθώς και τον οδηγό, μεταφέροντας ενέργεια.

  • Προστασία από υπερφόρτωση

Οι μηχανικοί σύνδεσμοι ασφαλείας για υπερφόρτωση περιορίζουν την ποσότητα της ροπής που μεταφέρεται μεταξύ των αξόνων. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύουν το σύστημα κίνησης και τον οδηγό από εμπλοκή και υπερφόρτωση.

  • Απορροφά την κακή ευθυγράμμιση

Δεν υπάρχει τέλειος κόσμος. Τα παραγόμενα εξαρτήματα παράγονται με τις σωστές ανοχές ώστε να επιτρέπεται η μηχανική. Η εύρεση της ιδανικής θέσης των αξόνων στην πραγματική ζωή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συγκόλληση των αξόνων εισόδου και των αξόνων εξόδου δεν είναι ιδανική μέθοδος σε περίπτωση που οι άξονες δεν είναι ευθυγραμμισμένοι. Οι σύνδεσμοι μπορούν να βοηθήσουν στη διόρθωση τυχόν κακής ευθυγράμμισης μεταξύ των αξόνων.

  • Απορροφήστε κραδασμούς και κραδασμούς

Η μείωση των κραδασμών και των κραδασμών που επηρεάζουν τον κινητήρα ή τον κινητήρα μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Η βέλτιστη πρακτική είναι να χρησιμοποιήσετε τη σύζευξη για να μειώσετε τη μεταφορά κραδασμών από έναν άξονα που εισέρχεται στην έξοδο και να αντιστρέψετε τη διαδικασία καθώς οι σύνδεσμοι ζεύξης δεν διαθέτουν ακαμψία.

Σύνδεσμοι ακριβείας εύκαμπτου άξονα υψηλής ροπής

Σε τι χρησιμεύουν οι σύνδεσμοι;

Διάφοροι τύποι συνδέσμων χρησιμοποιούνται για ποικίλες εφαρμογές. Βοηθούν στη μετάδοση ισχύος και περιστροφικής κίνησης μεταξύ των αξόνων. Μπορούν να είναι άκαμπτα ή εύκαμπτα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση κραδασμών και κραδασμών. Αυτές οι συνδέσεις χρησιμοποιούνται για την προστασία του μηχανήματος από ζημιές.

Στη μετάδοση ισχύος, οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται συχνά για την τροποποίηση της απόσβεσης και της ακαμψίας ενός συστήματος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε εφαρμογές όπου οι άξονες συνήθως δεν συνδέονται με γραμμικό τρόπο. Επιτρέπουν μικρό βαθμό κακής ευθυγράμμισης, χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό για τη μείωση των κραδασμών και την παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.

Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν εύκαμπτους μεταλλικούς σύνθετους δίσκους για τη μετάδοση ισχύος σε έναν εσωτερικό άξονα απόστασης. Έχουν δυνατότητες υψηλής ταχύτητας και μπορούν να φιλοξενήσουν κακές ευθυγραμμίσεις έως και 1.5 μοίρες. Μπορούν επίσης να χειριστούν φορτία κρούσης και χρησιμοποιούνται συνήθως για σερβομηχανισμούς μέτριας ροπής.

Οι σύνδεσμοι γραναζιών χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές υψηλής ιπποδύναμης. Χρησιμοποιούνται επίσης σε εφαρμογές χαμηλής ταχύτητας. Είναι κατασκευασμένα με ένα χιτώνιο που περιέχει δόντια που πλένονται με τα δόντια στις πλήμνες. Μπορούν να χειριστούν ένα μικρό φορτίο κραδασμών, αλλά δεν μπορούν να απορροφήσουν κραδασμούς που υπερβαίνουν αυτή την ποσότητα.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι σύνδεσμοι